Jason Silva: The Road to The Singularity

Jason Silva: The Road to The Singularity

Vetenskap | 2017

Futuristen och filosofen Jason Silva utforskar hur teknologisk singularitet kan ske.

Vetenskap | 2017

Futuristen och filosofen Jason Silva utforskar hur teknologisk singularitet, övermänsklig intelligens, kan ske genom bioteknologi, nanoteknik och artificiell intelligens.

cover