Music Moves Our Souls

Music Moves Our Souls

Dokumentär | Musik

Hur Rachel Barton Pine behövde överkomma sin bakgrund för att bli en av världens främsta violinster.

Dokumentär | Musik

Historian bakom violinisten Rachel Barton Pine och hur hon behövde överkomma både en problematisk bakgrund och trauma för att bli en av världens främsta violinster.

cover