Birth of the Solar System

Birth of the Solar System

Vetenskap | Dokumentär | 2023

Planerernas öden hängde på en skör tråd under den kaotiska födseln av vårt solsystem.

Vetenskap | Dokumentär | 2023

Födseln av vårt solsystem var både kaotisk och våldsam, och medan planeterna formades så var det tyngdkraften och ren tur som bestämde deras öden.

cover