Project A

Project A

Action | 1983 | 1h 40m | 15 år
7.3

Sergeant Dragon Ma tjänstgör i Hongkongs marinpolis i deras försök att få bukt med pirater.

Med:

Jackie Chan, Sammo Hung Kam-Bo, Hak Suen Lau, Mars, Dick Wei

Regissör:

Jackie Chan

Action | 1983 | 1h 40m | 15 år
7.3

Sergeant Dragon Ma tjänstgör i Hongkongs marinpolis i deras försök att få bukt med pirater. Men Dragon Ma oroar sig även för den vanliga poliskåren, som inte alltid dragit helt jämnt med marinpolisen, såväl som vanliga gangsters i land.

Med:

Jackie Chan, Sammo Hung Kam-Bo, Hak Suen Lau, Mars, Dick Wei

Regissör:

Jackie Chan

cover