Extraction Day

Extraction Day

Action | 2015 | 1h 35m | 15 år

En man som tappat minnet blir tillsagd att han innehar motgiftet som kan rädda mänskligheten.

Med:

Andrew Roth, Aaron Tomlin, Jeremy Ninaber, Ethan Mitchell, Allison Busner

Regissör:

Matthew Ninaber