Hotell Transylvanien 2 - sv.tal

Hotell Transylvanien 2 - sv.tal

Barn | Animerad | 2015 | 1h 29m | Barntillåten

Dracula bestämmer sig för att sätta sitt barnbarn Dennis i monster-bootcamp.

Med:

Kim Sulocki, Jesper Adefelt, Mikaela Ardai Jennefors, Ole Ornered, Sharon Dyall

Regissör:

Genndy Tartakovsky

Barn | Animerad | 2015 | 1h 29m | Barntillåten

Dracula oroar sig över att hans barnbarn Dennis, till hälften människa och till hälften vampyr, inte uppvisar några vampyrdrag alls. Således bestämmer sig Dracula för att sätta Dennis i monster-bootcamp.

Med:

Kim Sulocki, Jesper Adefelt, Mikaela Ardai Jennefors, Ole Ornered, Sharon Dyall

Regissör:

Genndy Tartakovsky

cover